Användarvillkor

Välkommen till webbplatsen Nordina Home nordinahome.se (tillsammans med relaterade egenskaper, “webbplatsen”). Följande användarvillkor (“Användarvillkor”) styr din användning av webbplatsen.

Genom att få tillgång till, granska eller använda innehållet, materialet, produkterna eller tjänsterna som finns tillgängliga på eller via webbplatsen, bekräftar du att du har läst och samtycker till att följa dessa användarvillkor. Du bekräftar vidare att du är 18 år eller äldre och att du besitter alla nödvändiga rättigheter, befogenheter och kapacitet för att acceptera dessa användarvillkor och fullgöra dina skyldigheter enligt dem. Genom att använda webbplatsen eller något innehåll eller material som tillhandahålls på eller via webbplatsen, godkänner du fullständigt och samtycker till dessa användarvillkor.

Denna webbplats drivs och hanteras av Guarana Logistic Limited (reg.nr. 609658), 9889, 27 Upper Pembroke Street, Dublin 2, D02 T922 (ingen retur till denna adress). Vår kontaktadress i Sverige är Nordina Home, Torsgatan 2, 111 75 Stockholm (inga returer till denna adress).

Obs! Våra användarvillkor uppdaterades den 1 januari 2024.

1. Registrering

För att få tillgång till visst innehåll, material, produkter eller tjänster på webbplatsen kan du bli ombedd att registrera dig och skapa ett konto. Som en del av registreringsprocessen kan du bli ombedd att klicka för att godkänna dessa användarvillkor och kan sedan bli ombedd att välja eller skicka in ett användarnamn och lösenord. Du kan också behöva tillhandahålla oss viss personlig information, såsom ditt juridiska namn, telefonnummer, adress, e-postadress, kön och ålder, för att registrera dig. Du ansvarar för att ditt lösenord och ditt kontoinloggning hålls hemligt, säkert och säkert hela tiden. Nordina Home kommer inte att hållas ansvariga för eventuellt missbruk av ditt konto i händelse av att en tredje part har tillgång till och använder ditt lösenord och kontoinloggning på något sätt.

Ytterligare information kan samlas in av Nordina Home eller dess tredjepartsleverantörer i säkerhets- och bedrägeribekämpningssyfte. Du bekräftar att de personuppgifter du lämnar till oss via webbplatsen är sanna, giltiga, fullständiga och aktuella i alla avseenden. Skulle någon av informationen du anger på webbplatsen ändras, vänligen logga in på ditt konto och uppdatera sådan information direkt på webbplatsen.

Vår Sekretesspolicy förklarar vilken personlig information vi samlar in, varför vi samlar in den, hur vi använder den, vilka kontroller du har över din personliga information och procedurerna som vi har på plats för att skydda din integritet. Om du har några frågor om hur vi använder dina personuppgifter, kontakta [email protected].

2. Allmänna begränsningar för användning

Du samtycker till att endast använda webbplatsen för ändamål som är tillåtna enligt dessa användarvillkor och i enlighet med alla tillämpliga lagar, förordningar och allmänt accepterad praxis eller riktlinjer i relevanta jurisdiktioner. Du får endast använda webbplatsen för din icke-kommersiella, icke-exklusiva, icke-överlåtbara, icke-överlåtbara och begränsade personliga användning, och för inget annat ändamål.

Du kommer inte (och kommer inte att försöka):

 • Åtkomst till webbplatsen på något annat sätt än via gränssnittet som tillhandahålls av Nordina Home;
 • Få obehörig åtkomst till Nordina Homes datorsystem eller delta i någon aktivitet som stör prestandan för, eller försämrar funktionaliteten eller säkerheten för webbplatsen, Nordina Homes nätverk och datorsystem;
 • Åtkomst till webbplatsen på vilket sätt som helst eller med några automatiska funktioner eller enheter (inklusive användning av skript eller sökrobotar);
 • Få åtkomst till eller samla in personligt identifierbar information, inklusive namn, e-postadresser eller annan sådan information för alla ändamål, inklusive, men inte begränsat till, kommersiella ändamål;
 • Reproducera, duplicera, kopiera, sälja, byta eller sälja vidare någon aspekt av webbplatsen för något syfte; och
 • Reproducera, duplicera, kopiera, sälja, byta ut eller sälja vidare alla produkter eller tjänster som bär något varumärke, tjänstemärke, handelsnamn, logotyp eller tjänstemärke som ägs av Nordina Home på ett sätt som är troligt eller avsett att orsaka förvirring om ägare eller auktoriserad användare av sådana märken, namn eller logotyper.

3. Fel, felaktigheter och utelämnanden

Ibland kan det finnas information på webbplatsen som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden på webbplatsen när som helst utan föregående meddelande.

4. Friskrivningar och garantier

Förutom på grund av vårt brott mot dessa användarvillkor eller underlåtenhet att använda rimlig skicklighet och omsorg, ger vi inga löften:

 • Att webbplatsen, webbplatsens innehåll, produkter, råd, information eller länkar som tillhandahålls på webbplatsen uppfyller dina krav;
 • Att webbplatsen kommer att vara oavbruten, läglig, säker eller fri från fel;
 • Att defekter i driften eller funktionaliteten hos någon programvara som tillhandahålls till dig som en del av webbplatsen kommer att korrigeras;
 • Angående webbplatsens innehåll, råd, information eller länkar som tillhandahålls av tredje part eller användare; och
 • Att webbplatsen kommer att vara felfri eller att eventuella fel kommer att rättas till.

Du förstår att den tekniska bearbetningen och överföringen av webbplatsinnehåll och användargenererat innehåll kan överföras okrypterat och involvera överföringar över olika nätverk och ändringar för att anpassa sig till tekniska krav för att ansluta nätverk eller enheter. Observera att vi inte garanterar att all information som skickas till eller från vår webbplats kommer att vara säker under överföringen, och vi kan inte heller garantera sekretessen för all kommunikation eller material som överförs till oss via webbplatsen eller internet, inklusive till exempel personlig information som ditt namn eller adress. Förutom där detta beror på vårt brott mot dessa användarvillkor eller underlåtenhet att använda rimlig skicklighet och omsorg, tar Nordina Home inget ansvar för:

 • Alla fel, utelämnanden, avbrott, radering, defekt, fördröjning i drift eller överföring, kommunikationslinjefel, stöld eller förstörelse eller obehörig åtkomst till eller ändring av kommunikation;
 • Alla problem eller tekniska fel på telefonnätverk eller linjer, datorsystem online, servrar eller leverantörer, datorutrustning, mjukvara, fel på e-post eller spelare på grund av tekniska problem eller trafikstockningar på Internet eller webbplatsen, inklusive eventuella skada eller skada på dig eller någon persons dator relaterad till eller till följd av användning av webbplatsen.

5. Ansvarsbegränsning

Inget i dessa användarvillkor utesluter eller begränsar Nordina Homes ansvar för dödsfall eller personskada till följd av vår vårdslöshet, eller vårt bedrägeri eller bedrägliga felaktiga framställningar, eller något annat ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas av EU-lagstiftning .

Om vi inte uppfyller dessa användarvillkor är vi ansvariga för förlust eller skada du lider och som är en förutsebar följd av vårt brott mot dessa användarvillkor eller vår försumlighet. Vi är dock inte ansvariga för någon förlust eller skada som inte är förutsägbar. En förlust eller skada anses vara förutsägbar om den är en uppenbar konsekvens av vårt brott eller om den övervägdes av både dig och oss när vi ingick användarvillkoren. Vidare tillhandahåller vi webbplatsen endast för hushålls- eller privat bruk. Du samtycker till att inte använda webbplatsen för några kommersiella, affärsmässiga eller återförsäljning ändamål, och vi har inget ansvar gentemot dig för eventuell förlust av vinst, förlust av affär, affärsavbrott eller förlust av affärsmöjlighet.

6. Länkar till andra webbplatser

Webbplatsen kan innehålla länkar eller referenser till andra webbplatser utanför vår kontroll. Länkar till andra webbplatser kan använda vår webbplatslogotyp eller stil som ett resultat av ett co-brandingavtal. Dessa webbplatser kan sätta cookies på din webbläsare och kan samla in personligt identifierbar information om dig och använda dessa uppgifter på ett sätt som denna webbplats inte skulle göra. Var medveten om att Nordina Home inte har någon kontroll över dessa webbplatser och att dessa användarvillkor inte gäller för tredje parts webbplatser. Nordina Home uppmuntrar dig att läsa sekretesspolicyerna och användarvillkoren som länkas till eller refereras till på de webbplatser du besöker.

7. Klagomålsförfaranden

Om du anser att något innehåll på denna webbplats gör intrång i din immateriella egendom eller andra rättigheter, vänligen meddela Nordina Home via e-post på [email protected] med en omfattande detaljerat meddelande som anger följande information:

 • Ditt namn och namnet på ditt företag, om något finns;
 • Din kontaktinformation, inklusive din e-postadress; och
 • Klagomålets omständigheter och innehåll, de specifika rättigheterna i fråga och din grund för att göra klagomålet, inklusive det stötande innehållet.

8. Ändringar av dessa användarvillkor

Vi kan revidera dessa användarvillkor när som helst för att återspegla ändringar i eller till:

 • Relevanta lagar eller regulatoriska krav;
 • Säkerhets-, tekniska eller operativa problem;
 • Webbplatsens funktioner.

Om vi ​​ändrar dessa användarvillkor kan vi meddela dig på webbplatsen. Om vi ​​har din e-postadress kan vi också besluta att e-posta dig med information om dessa ändringar.

9. Tillämplig lag

Dessa användarvillkor, deras ämne och dess utformning, regleras av EU-lagar. Men om du är konsument och bosatt i något annat EU-land kommer du att dra nytta av obligatoriska bestämmelser och lagliga rättigheter som är tillgängliga för dig enligt lagarna i det landet. Ingenting i dessa användarvillkor påverkar dina rättigheter som konsument att förlita sig på dessa lokala lagar och tvingande bestämmelser och lagliga rättigheter. Du och vi är båda överens om att EU- domstolarna kommer att ha icke-exklusiv jurisdiktion. Men om du är konsument och bosatt i något annat EU-land kan du och vi också väcka talan i det landet.

10. Affärsvillkor

Om du är ett företag gäller följande villkor istället för motsvarande villkor ovan)

Ansvarsbegränsning (tillämpas istället för klausul 7):

Inget i dessa användarvillkor utesluter eller begränsar Nordina Homes ansvar för dödsfall eller personskada till följd av vår vårdslöshet, eller vårt bedrägeri eller bedrägliga felaktiga framställningar, eller något annat ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas av EU-lagstiftning .

Vi kommer under inga omständigheter att hållas ansvariga gentemot dig, vare sig i kontrakt, skadestånd (inklusive vårdslöshet), brott mot lagstadgad skyldighet eller på annat sätt som uppstår under eller i samband med dessa användarvillkor för:

 • Alla förluster av vinst, försäljning, affärer eller intäkter;
 • Avbrott i verksamheten;
 • Förlust eller korruption av data, information eller programvara;
 • Förlust av förväntade besparingar;
 • Förlust av affärsmöjlighet, goodwill eller rykte; eller
 • Alla indirekta förluster eller följdskador.

Tillämplig lag (gäller istället för klausul 11):

Dessa användarvillkor, deras innehåll och dess utformning (och eventuella icke-kontraktuella tvister eller anspråk) regleras av EU-lagstiftning. Vi samtycker båda till den exklusiva jurisdiktionen för domstolarna i England och Wales.


Försäljningsvillkor

Den här sidan ger dig information om oss och de juridiska villkoren (“Villkoren”) som gäller för produkterna (“Produkterna”) som listas på vår webbplats. Dessa villkor är endast tillgängliga i EU och kommer att gälla för alla avtal mellan oss för försäljning av produkter till dig (“kontrakt”).

Vänligen läs dessa villkor noggrant innan du beställer några produkter från vår webbplats. Observera att genom att beställa någon av våra produkter godkänner du att vara bunden av dessa villkor. Vi kommer att hålla ett register över alla kontrakt, som är tillgängliga på begäran.

Du får endast köpa produkter från vår webbplats om du är minst 18 år gammal, eller gör det på uppdrag av ett företag. Om du är under 18 år eller inte lagligen kan ingå ett kontrakt, be din förälder eller vårdnadshavare att läsa dessa villkor och registrera dig och/eller göra en beställning för din räkning.

Om du vägrar att acceptera dessa villkor kommer du inte att kunna beställa några produkter från vår webbplats. Du bör skriva ut en kopia av dessa villkor eller spara dem på din dator för framtida referens.

1. Våra produkter

Bilderna av produkterna på vår webbplats är endast för illustrativa syften. Även om Nordina Home har gjort allt för att visa färgerna korrekt, kan vi inte garantera att din enhets visning av färgerna korrekt återspeglar färgen på produkterna. Dina produkter kan skilja sig något från dessa bilder.

Även om Nordina Home har gjort allt för att vara så exakt som möjligt, är alla mått som anges på vår webbplats ungefärliga. Om inget annat anges är de angivna måtten i metriskt system.

Nordina Home förbehåller sig rätten att ändra sortimentet av produkter som erbjuds och att begränsa mängden produkter som kan köpas när som helst, utan föregående meddelande.

Alla produkter som visas på vår webbplats är beroende av tillgänglighet. Vi kommer att informera dig via e-post så snart som möjligt om produkten du har beställt inte är tillgänglig och vi kommer inte att behandla din beställning.

2. Användning av vår webbplats

Din användning av vår webbplats styrs av vår webbplatss användarvillkor. Ta dig tid att läsa dessa, eftersom de innehåller viktiga villkor som gäller dig.

3. Hur vi använder din personliga information

Vår sekretesspolicy förklarar vilken personlig information vi samlar in, varför vi samlar in den, hur vi använder den, vilka kontroller du har över din personliga information och de rutiner som vi har på plats för att skydda din integritet. Om du har några frågor om hur vi använder dina personuppgifter, kontakta [email protected].

4. Nordina Homes skyldigheter mot dig

Nordina Home är under laglig skyldighet att tillhandahålla produkter som överensstämmer med ett kontrakt, inklusive att produkterna är enligt beskrivningen och matchar informationen vi tillhandahållit dig och alla modeller som du sett eller undersökt, är av tillfredsställande kvalitet och passar för något särskilt ändamål som gjorts känt för oss. Ingenting i dessa villkor kommer att påverka dessa juridiska rättigheter. Råd om dina juridiska rättigheter som konsument finns tillgängliga från ditt lokala Medborgarnas rådgivningsbyrå eller handelsstandardkontor.

5. Hur kontraktet bildas mellan dig och Nordina Home

Vår beställningsprocess låter dig kontrollera och korrigera eventuella fel innan du skickar din beställning till oss. Ta dig tid att läsa och kontrollera din beställning på varje sida i beställningsprocessen.

När du har lagt en beställning kommer du att få ett e-postmeddelande från Nordina Home som bekräftar att vi har tagit emot din beställning. Vi kommer att bekräfta vårt godkännande till dig genom att skicka ett bekräftelsemail till dig som bekräftar att produkterna har beställts. Kontraktet mellan oss bildas först när vi skickar bekräftelsemailet till dig.

Om vi ​​inte kan förse dig med en produkt, till exempel för att produkten inte finns i lager eller inte längre tillgänglig, eller på grund av ett fel i priset på vår webbplats, kommer vi att informera dig om detta via e-post och vi kommer inte att behandla din beställning. Om du redan har betalat för produkterna kommer vi att återbetala hela beloppet så snart som möjligt.

6. Garanti

Nordina Home erbjuder upp till 3 års tillverkningsgaranti från leveransdatum för alla produkter mot defekter i utförande och material. Denna garanti täcker normal hushållsanvändning och kommer att vara ogiltig om något av följande förekommer: vårdslös användning eller icke-hemska förhållanden, underlåtenhet att följa de medföljande instruktionerna, eventuella ändringar eller obehöriga reparationer gjorda på produkten och produkter som inte är tillräckligt vårdas.

7. Din returrätt och återbetalning

Du har rätt att säga upp ett kontrakt under den period som anges nedan. Detta innebär att du under den perioden, om du ångrar dig, eller av någon annan anledning bestämmer dig för att du inte vill behålla en produkt, kan du meddela oss om ditt beslut att säga upp avtalet och få en återbetalning.

Din rätt att häva ett kontrakt börjar från datumet för e-postbekräftelsen, vilket är när avtalet mellan oss bildas. Du har då en period under vilken du kan säga upp ett kontrakt och returnera produkten, och den perioden fortsätter till slutet av 30 dagar från och med dagen efter att du tagit emot produkterna. Produkterna måste returneras till oss i ett återförsäljningsbart skick som ny.

Om du vill säga upp ett kontrakt kontaktar du [email protected].

Om du utövar din ångerrätt kommer du att få en full återbetalning av priset du betalade för produkterna minus eventuella tillämpliga leveransavgifter du betalat för. Vi kommer att behandla återbetalningen till dig så snart som möjligt och i alla fall inom 30 dagar från den dag vi får tillbaka produkterna, eller så tillhandahåller du bevis på att du har returnerat dem. Vi kommer att göra återbetalningen med samma betalningsmedel som du använde för det första köpet och du kommer inte att ta på dig några avgifter för att ta emot återbetalningen. Om den ursprungliga betalningsmetoden inte längre är tillgänglig ger vi gärna en butikskredit motsvarande återbetalningsbeloppet.

Vårt team vill se till att du får full återbetalning för beställningen du gjorde. Det är därför det är avgörande för oss att beställningen returneras i originalskick och förpackning och helt demonterad. Om beställningen inte kan returneras enligt dessa villkor måste vi dra av en avgift på 30 %. Likaså noterar vi att fraktkostnaderna inte är återbetalningsbara.

8. Skadade, defekta och/eller saknade föremål

Vi står bakom kvaliteten på varor och tjänster vi erbjuder. Även om fall är sällsynta, inträffar fel då och då.

 • För saknade paket, vänligen meddela oss på [email protected] inom 5 dagar efter leverans så att vi kan skicka ett bekräftelseformulär till dig. Se till att fylla i formuläret och skicka tillbaka det via e-post till oss, så vidtar vi lämpliga åtgärder å dina vägnar med kuriren.
 • För skadade paket, kontakta oss på [email protected] inom 5 dagar efter leverans med en tydlig bild av den skadade förpackningen och en bild av fraktetiketten. Du kommer att ha möjlighet att: få en full återbetalning eller en ersättning för oanvändbara föremål, och en partiell återbetalning eller en ersättning för små defekter eller saknade delar.
 • För skadade, defekta eller saknade varor eller delar, vänligen meddela oss på [email protected] inom 7 dagar efter leverans. Varje ärende kommer att granskas av vår kundserviceavdelning och presenteras med lämpliga lösningar.

9. Frakt och leverans

För att lära dig fraktpriserna för din exakta plats, vänligen gå vidare till kassan och validera ditt postnummer där.

Mindre varor som finns i lager skickas vanligtvis nästa arbetsdag. Större varor som finns i lager skickas vanligtvis inom de närmaste 1-3 arbetsdagarna. Vårt mål är att alltid ha alla våra varor i lager. Men i perioder med hög försäljning kanske detta inte alltid är fallet. Din vara kommer att skickas till det beräknade datumet som finns under knappen “Lägg i kundvagn” på produktsidan, såvida det inte finns en händelse utanför vår kontroll. Om vi ​​inte kan uppfylla det beräknade leveransdatumet på grund av en händelse utanför vår kontroll, kommer vi att kontakta dig med ett reviderat beräknat leveransdatum så snart som möjligt.

10. Priser och kampanjer

Priserna på produkterna kommer att vara de som anges på vår webbplats från tid till annan. Vi vidtar alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att priserna på produkterna är korrekta vid tidpunkten för publicering.

Eventuella prisändringar kommer inte att påverka någon beställning som vi har bekräftat med en e-postbekräftelse.

Priset på en produkt inkluderar moms till den tillämpliga aktuella skattesatsen som för närvarande debiteras i Sverige.

Priset på en produkt inkluderar inga tillämpliga leveransavgifter.

Det är alltid möjligt att, trots våra rimliga ansträngningar, vissa av produkterna på vår webbplats kan vara felaktigt prissatta. Om vi ​​upptäcker ett fel i priset på produkterna kommer vi att informera dig om detta fel och vi ger dig möjligheten att fortsätta köpa produkten till rätt pris eller annullera din beställning. Vi kommer inte att behandla din beställning förrän vi har dina instruktioner. Om vi ​​inte kan kontakta dig med kontaktuppgifterna du angav under beställningsprocessen kommer vi att behandla beställningen som annullerad och meddela dig skriftligen. Observera att om prissättningsfelet är uppenbart och omisskännligt och rimligen kunde ha erkänts av dig som en felaktig prissättning, behöver vi inte tillhandahålla produkterna till dig till det felaktiga (lägre) priset.

11. Betalningar

Betalning måste göras med någon av våra accepterade betalningsmetoder som kommer att meddelas dig. Betalning för produkterna och alla tillämpliga leveransavgifter sker i förskott.

Om du betalar med kredit- eller betalkort kan din bank lägga en väntande spärr på dessa medel. Detta är utom kontroll av Nordina Home. Denna betalning släpps när betalning för din beställning begärs av Nordina Home.

12. Ansvar

Om vi ​​inte följer dessa villkor är vi ansvariga för förlust eller skada som du lider som är ett förutsägbart resultat av vårt brott mot dessa villkor eller vår försumlighet, men vi är inte ansvariga för någon förlust eller skada som inte är förutsebar . Förlust eller skada är förutsebar om det är en uppenbar konsekvens av vårt brott eller om det övervägdes av dig och oss när vi ingick avtalet.

Vi levererar endast produkterna för hushålls- eller privatbruk. Du samtycker till att inte använda en produkt för något kommersiellt, affärs- eller återförsäljningsändamål, och vi har inget ansvar gentemot dig för förlust av vinst, förlust av affärer, affärsavbrott eller förlust av affärsmöjlighet.

Vi utesluter eller begränsar inte på något sätt vårt ansvar gentemot dig där det skulle vara olagligt att göra det. Detta inkluderar ansvar för dödsfall eller personskada orsakad av vår vårdslöshet eller vårdslöshet av våra anställda, agenter eller underleverantörer, för bedrägeri eller bedräglig felaktig framställning, för brott mot dina lagliga rättigheter i förhållande till produkterna (inklusive rätten att ta emot produkter som är som beskrivna och matcha information som vi lämnat till dig och alla prover eller modeller som du sett eller undersökt, av tillfredsställande kvalitet och lämpliga för något särskilt ändamål som gjorts känt för oss, och för defekta produkter enligt Consumer Protection Act 1987.

13. Händelser utanför vår kontroll

Vi kommer inte att hållas ansvariga för eventuella underlåtenhet att utföra, eller försening i utförandet av, någon av våra skyldigheter enligt ett kontrakt som orsakas av en händelse utanför vår kontroll. En händelse utanför vår kontroll avser varje handling eller händelse utanför vår rimliga kontroll, inklusive men inte begränsat till strejker, lockouter eller andra stridsåtgärder från tredje part, inbördes bråk, upplopp, invasion, terroristattack eller hot om terroristattack, krig (oavsett om det förklaras eller inte) eller hot, förberedelse för krig, brand, explosion, storm, översvämning, jordbävning, sättningar, epidemi eller annan naturkatastrof, eller fel på offentliga- och privata telekommunikationsnät, eller omöjlighet att använda sjöfart, flygplan, motortransport eller andra allmänna- och privata transportmedel.

Om en händelse utanför vår kontroll äger rum som påverkar fullgörandet av våra förpliktelser enligt ett kontrakt:

 • Vi kommer att kontakta dig så snart det är rimligt möjligt för att meddela dig; och
 • Våra förpliktelser enligt ett kontrakt kommer att avbrytas och tiden för att uppfylla våra åtaganden kommer att förlängas under evenemanget utanför vår kontroll. Om händelsen utanför vår kontroll påverkar vår leverans av produkter till dig, kommer vi att ordna ett nytt leveransdatum med dig efter att händelsen utanför vår kontroll är över.

14. Kommunikation oss emellan

När vi i dessa villkor hänvisar till “skriftligt” kommer detta att inkludera e-post.

Om du vill kontakta oss skriftligen av någon annan anledning kan du skicka ett e-postmeddelande till [email protected]. Du kontaktar oss också via vår kundtjänsttelefonlinje.

Och om vi måste kontakta dig eller meddela dig skriftligen kommer vi att göra det via e-post som du ger oss i din beställning.

15. Ändringar av dessa villkor

Vi kan revidera dessa användarvillkor när som helst för att återspegla ändringar i eller till:

 • Produkterna;
 • Relevanta lagar eller regulatoriska krav; eller
 • Säkerhets-, tekniska eller operativa problem;

Om vi ​​ändrar dessa användarvillkor kan vi meddela dig på webbplatsen. Om vi ​​har din e-postadress kan vi också besluta att e-posta dig med information om dessa ändringar.

16. Andra viktiga villkor

Vi kan överföra våra rättigheter och skyldigheter enligt ett kontrakt till en annan organisation, men detta kommer inte att påverka dina rättigheter eller våra skyldigheter enligt dessa villkor.

Ett kontrakt är mellan dig och oss. Ingen annan person ska ha några rättigheter att upprätthålla någon av dess villkor.

Var och en av paragraferna i dessa villkor fungerar separat. Om någon domstol eller relevant myndighet beslutar att någon av dem är olaglig eller omöjlig att verkställa, kommer de återstående paragraferna att förbli i full kraft och verkan.

Om vi ​​misslyckas med att insistera på att du utför någon av dina skyldigheter enligt dessa villkor, eller om vi inte upprätthåller våra rättigheter mot dig, eller om vi försenar med att göra det, betyder det inte att vi har avstått från våra rättigheter mot dig och kommer inte att innebära att du inte behöver uppfylla dessa skyldigheter. Om vi ​​avstår från en standard från dig kommer vi endast att göra det skriftligen, och det betyder inte att vi automatiskt kommer att avstå från eventuella senare standarder från dig.

Dessa villkor, deras ämne och dess bildande, regleras av EU-lagar. Men om du är bosatt i något annat EU-land kommer du att dra nytta av obligatoriska konsumentbestämmelser och lagliga rättigheter som är tillgängliga för dig enligt lagarna i det landet. Ingenting i dessa användarvillkor påverkar dina rättigheter att förlita sig på dessa lokala lagar och tvingande konsumentbestämmelser och lagliga rättigheter. Du och vi är båda överens om att domstolarna i EU kommer att ha icke-exklusiv jurisdiktion. Men om du är konsument och bosatt i något annat EU-land kan du och vi också väcka talan i det landet.

Tack för att du besöker Nordina Home!