Starka kvinnor driver vår verksamhet.

Vi anser att varje starkt företag har starka kvinnor på maktpositioner. När ledningsgruppen för Nordina Home expanderade genom åren tog vi in fler otroliga kvinnor i beslutsfattande positioner. Nu är 4 av 7 av våra chefer starka kvinnor som är redo att ta sig an alla utmanande uppgifter.

Stöd till nya mödrar.

Att ha vackra mammor starkt involverade i verksamheten är alltid vår prioritet. Efter en förlossning stänger många företag av nya mammor från vardagliga arbetsevenemang. Vi uppmuntrar våra damer att vara involverade i verksamheten så mycket som möjligt genom att under sin mammaledighet ge dem möjlighet att arbeta 8 timmar i veckan om de vill.

Våra kvinnor är skickliga.

Kompetens är avgörande för att vårt företag ska vara framgångsrikt i många år framöver. Det är just därför som mer än 50% av kvinnorna sitter på ledande positioner. Vi måste värdera varje individ utifrån hans eller hennes kompetens, och vi är stolta över att ha så många otroliga kvinnor som tar sig an de mest krävande dagliga utmaningarna.

Handlingar framför ord.

Vi är engagerade i resultat och vill se till att varje enskild avdelning arbetar i perfekt samordning med varandra. Som ledare för våra avdelningar för logistik, redovisning, kundtjänst och produktion har våra damer ett stort ansvar för varje vinst som kommer in i vår verksamhet. Vi har vuxit starkt i fem år nu, vilket bara visar resultatet av vårt hårda arbete under åren.